سونوگرافي يا تصويربرداري اولتراسونيك ، مشاهده و برسي اعضاي مختلف بدن تحت امواج با فركانس بالا و توليد تصوير از اعضاي داخلي بدن مي باشد .

در سونوگرافي از تشعشعات يونيزاسيون همانند اشعه ايكس استفاده نمي شود .

سونوگرافي يك روش مكمل تشخيصي مي باشد كه ممكن است در كنار آن راديولو‍ژي سي تي اسكن يا ام آر آي از بيمار خواسته شود .

ارائه سونوگرافی های تخصصی حاملگی بررسی سلامت جنین منجمله سونوگرافی بین هفته های چهارم تا هشتم ،سونوگرافی NT و استخوان بینی ، سونوگرافی آنومالی ،سونوگرافی سه بعدی 3D Sono Graphic ،ارائه سونوگرافی كالر داپلر جفت و جنین
ارائه سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی
ارائه سونوگرافی واژینال تخصصی آندومتریوز
سونوهیستروگرافی