مرکز MRI

زانو در مركز ام آر آي گاندي MRI انجام 

ام آر آی زانو معمولا برای تشخیص یا ارزیابی موارد زیر انجام می شود

 • انجام ام آر آی زانو در درد زانو، ضعف، تورم یا خونریزی در بافت های داخل و اطراف مفصل زانو

 • انجام ام آر آی زانو در مشاهده غضروف آسیب دیده، منیسک، رباط یا تاندون

 • انجام ام آر آی زانو در آسیب های زانو مرتبط با ورزش مانند آسیب در رباط ها، غضروف ها یا تاندون های پاره شده

 • انجام ام آر آی زانو در شکستگی های استخوانی که ممکن است در سایر آزمایش های تصویربرداری مشاهده نشوند

 • انجام ام آر آی زانو در آرتریت زانو

 • انجام ام آر آی زانو در وجود مایع در مفصل زانو

 • انجام ام آر آی زانو در عفونت ها مانند استئومیلیت

 • انجام ام آر آی زانو درتومورهای موجود در استخوان ها و مفاصل

 • انجام ام آر آی زانو در وجود حس ناخوشایند در مفصل زانو

 • انجام ام آر آی زانو در کاهش حرکات مفصل زانو

 • انجام ام آر آی زانو در درد زانو

 • انجام ام آر آی زانو در عوارض مربوط به جراحی

 

نوبت دهي و مشاوره با مركز ام آر آي گاندي

88190788 021:88196531