مرکز MRI

 

Arthrography

ام آر آی آرتروگرافی روشی برای برسی داخلی مفاصل بدن مي باشد که با ترزیق ماده ی حاجب در مفصل با دستگاه ام آر آی صورت می گیرد

 

آرتروگرافی اندام دو نوع می باشد ، اندام فوقانی و اندام تحتانی
آرتروگرافی اندام فوقانی شامل مچ دست آرنج وشانه می باشد آرتروگرافی اندام تحتانی شامل آرتروگرافی مچ پا زانو ومفصل هیپ است

 

  آرترو گرافی مچ دست
برسی داخلی مچ دست با ترزیق ماده ی حاجب غیریونی به داخل کپسول مفصلی را آرتروگرافی مچ دست می نامند

 

  آرتروگرافی آرنج

مطالعه رادیولوژیک فضای مفصلی داخل ارنج با تزریق ماده حاجب محلول در آب غیرروغنی ارتروگرافی آرنج نامیده میشود این روش نسبت به سایر مفاصل کمتر متداول است

  آرتروگرافی مچ پا
مطالعه ی رادیولوژیکی مفصل مچ پا با تزریق ماده ی کنتراست زا را میگویند که به روشهایی که در مراحل ارتروگرافی اندام فوقانی گفته شد انجام میشود

 

  آرتروگرافی زانو
مطالعه ی پرتوشناختی مفصل زانو با تزریق ماده ی حاجب را آرتروگرافی زانو میگویند

 

  آرتروگرافی مفصل ران
مطاله ی رادیولوژیکی مفصل ران با ترزیق ماده ی حاجب محلول درآب غیر یونی

که اغلب به روش کنتراست ساده صورت می گیرد را آرتروگرافی هیپ می گویند

نحوه انجام آزمایش
ابتدا با چرخش به داخل وخارج بازو ونمای آگزیال
بیمار روی تخت قرار گرفته وعضلات را شل کرده

بازوی مورد نظر با ابداکسیون از تنه دور شده و تا حد امکان به خارج می چرخد

ضدعفونی کردن مفصل شانه
سوزن ترزیقی نازک وظریف ودارای برش کوتاه است

که سطح آنرا آغشته کردیم تا مسیر محل ترزیق بی حس شده و بدون درد باشد
حدود 6-8 میلی لیتر بسته به حجم و ظرفیت ماده ی کنتراست زا ترزیق می شود

در صورت دابل کنتراست بودن ،3-5 میلی لیتر همراه با 15 سانتی متر مکعب هوا در محل موردمورد نظر ترزیق می شود

تمامی این مراحل با کمک دسگاه سی تی اسکن کولتی اسلایس و یا رادیوگرافی انجام می شود

 مرحله آخر تحت دستگاه ام آر آی مورد برسی قرار می گیرد

 

Arthrography

جهت انجام ام آر آرتروگراف در مركز تصويربرداری پزشكی گاندی با بهره گيری از پيشرفته ترين تجهيزات و پزشكان متخصص با شماره ذيل تماس حاصل نماييد

تماس و نوبت دهی

021-88190788
021-88196531